3D modeli pastirskih hišk

3D modeli pastirskih hišk so bili izdelani s pomočjo množice prekrivajočih fotografij v programskem okolju, ki združuje fotogrametrične postopke in algoritme računalniškega vida. Video prikazuje postopek fotografiranja in merjenja razdalj hiške HIS 039 pri Kosovelju.